Contact US Frequently Asked Questions Site Map MBA Programs
                                                                                    Center for excellence in management education!
Home
| About US | Examinations |Courses | FeesAdmissions | FeedbackRegisterObjectivePlacement Cell
 
Placement Cell

IICT has a placement cell for assisting its students in their training and placement in business organizations of repute.

Career / Employment Opportunities

Programme objective of IICT courses is to develop Expertise in various fields of Management. After successfully completion of programmes in the field of Export Management, Marketing & Sales, Advertising Management, Pharmaceutical Marketing , Tourism, Insurance, Hospital management and other allied Courses a candidate has a promising career in the corporate world.

 
IICT Student are working in Reputed Organisations Viz :
Sr. No. Name Company

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

Avinash Chand

Gudakesh Kumar

Deepak Singh

Virendra Thakral

Mohan Lal

Sunit Kumar Sinha

Manish Kulsheshtha

Sunita

Chandra Shakher Lakhera

D. Sridhar

PFUZESO ANGAMI

Sree Kumar C. Menon

Atul Agarwal

Kuldeep Singh

Sanjay Kumar Awasthi

Jitendra Mohan Bahuguna

Devendra Singh Rathore

Praveen Kumar Sharma

Lalit Mohan Joshi

Hunny John Joseph

Rajesh Kumar Verma

Indrajit Simlai

Subhash Chandra

Virendra Singh

Tejas Suresh Medhekar

Rakesh Kumar Mittal

Mew Ram

Sanjeev Chaturvedi

Ather Hussain Khan

Kunwar Singh

Deepak Sharma

Neeraj Kumar Bansal

Satya Prakash

Shiv Nath Singh

Suman Kumari Sinha

Manish Dixit

Pranabkanti Khatuva

Ramesh Kumar Pandith

Kamna Arora

Sachin Anand

Surajit Das  

Habib Ahmad Khan

Subhendu Goswami

Jayanta Kumar Mandal

Subir Ganguly

Purushottam Kumar

Subhashish Bhattacharya

Arti Solanki

Prabhakar Bushan Gupta

Hira Singh Negi

Ms. Parul Agarwal

Pramod Kumar Thapa

Sidharth Gaur

Prem Kuma Jha

Bhuban Bhadur

Anita Gurang

Sachin Pratap Saxena

Dhananjay Prasad Singh

Saravjeet Singh

Madan Pal Singh

Nitin Sobti

Soram Iboyaima Singh

Raj Kumar Sharma

Sachinda Nand Jha

Suraj Kumar

Himanshu Gupta

Parmajit Singh

Satish Kumar

V.K.M Tripathi

Rehana Ahmed

Sushmita Mahapatra

Vishal Dhar

Rajendra Singh Besh

Anil Kumar Bharati

A. Selvaraj

Nishant Kumar Pandey

Harish Chandra Joshi

M.N. Dandriyal

Oinam Ranjit Singh

Sanjay Kumar

Amitabh Prasad

Raman Kumar

Pankaj Kumar Singh

Suresh Kumar Chaudhery

Pushkar Singh

Saurabh Joshi

Anil Kumar Trivedi

Vinay Kumar Awasthi

Pratap Singh

Sunil Bharti

GiriRaju

K. Sreekumar

Manoj Kumar Saxena

Devinder Kumar Dhiman

Karnail Singh Chandi

Tarun Kumar Wadhwa

Nitin Kumar

Anil Singh Negi

M.V. Kamble

Ruchi Manchanda

Sunil Aggarwal

Manish Kumar Sable

Ramesh N.

Pravesh Mishra

Monika Sharma

Gaurav

Anoop Gambhir

Lalit Mathur

Guru Prasad M.S.

Swapnil Hiraman Ramteke

C.K. Mohamed Farook

Jitendra Singh

Devendar Singh

Manish Aggrawal

Santosh Kumar Singh

Theophil Donald Anchan

Sanjay Shahi

Manoj Nandekar

Parsuram Chaudhary

Siddh Kumar Jain

Vinod Kumar Rana

Jai Prakash Shukla

Arun Sree Verma. S.P.

Sudeshna SenGupta

Prem Pal Singh

Mukesh Kumar Khemani

Sudipta Nandy

Iguenad Mohamed

Aditya Nandi

Saroj Harbola

Kulbhushan Rathor

Arindam Dutta

Mini Joshi

M.A.Hashim

Raiju K. Varghese

Harish Israni

Avneesh Bansal

Vishal Sharma

Dharmvir Singh Dubey

       Debanjan Das Gupta

Ajay Bondwal

Sandeep Jain

Tarun Tyagi

Deepak Sharma

Abhay Kothari

Arshad Islam Ansari

Deepak Sharma

Praveen Kumar Roy

Rajan Chadha

Binu K. Abraham

Kumar Barun

Dhruv Gupta

U.Umashankar

Sankoch chauhan

V. Madhu

Mohd. Avid Khan

Shradha Nand

Aruna Kumari Adimulam

Kamal Preet Singh

Babu Ram

Rachna Madaan

K.L. Kathwas

R. Padma Kumar

D.Shankar Krishna

Vishal Goyal

Gaurav Maheswari

Manoj Sharma

Praveen Jaiswal

Roy Pradyut Kumar Bijay

Sankhadeb chatterjee

Subin John

Rakesh Singh Chauhan

Praveen Kumar Roy

Vishal Saxena

Lungpa Tandin

Santosh Kumar Soni

Senthil Jayabalan

Sandeep Gosain

Shyamal Gangualy

C.T. Devi

N Srivathshan

Naba Kumar Ghosh

Nithiyandam. D

G. Rajiv

Amit Tiwari

Deepak Mishra

Yasmin Sethna

Mohammed Abdul Aziz

Arya Kumar Vedbata

Tilak Raj Chauhan

Kanchan Kumar Singh

Pankaj Kumar Verma

Parvez Ahmed

Brajesh Rai

Munish Davessar

Anish Thomas

Nitin Kumar Jain

Sudhindra Kinnal

Prachi Agrawal

Amod Kumar Giri

Sasane Pramod Yoseph

Manoj Kumar

Moh. Ashad Ulleh

Ramesh Chandra Singh

Vijay Kumar Verma

Sanjay Awasthi

Amit Handa

Imran Ahmad

SreeKanth Kumar

T.K. Ananthapadmanaban

N. Arun Babu

Satish Kumar Patel

Vivek Vardhan

Rajeev Nayan Singh

Raj Kishore Prasad

Suman Kumar Khatri

Rakesh Kumar Singh

Navneet Srivastava

Manikandan C  

Isaac Christopher Lal     

Ashok Kumar Brahma   

Shailendra Nath B.S.     

Divir Mehrotra   

Gyan Prakash Hiranwar 

Suhas. D. Thorat           

Kumar Gaurav Tiwari 

Prasanna Kumar

Atul Kumar Garg           

Vinod Kumar M.

Annie Varkey    

Konda Venkata Ramana

Debdulal Banerjee         

Ameet Bhatia   

Sreejith. S        

Dillip Ranjan Rout         

K. Balakrishnan

Umesh Verma  

J. Vidhya          

Deepak Damodarr         

Mandee Sharma           

Robin K. Mathew          

Piridi Mani        

Roopa L           

Ananda Banerjee          

Chitralekha Mazumdar   

M. Bhuvaneshwari         

Gaurav Maheshwari       

Jai Gopal Tiwari

Km. Jaya         

Hrushikesh Sahoo         

Satyaban Pradhan        

Gaurav Mathur  

Hari Mathur      

Tarun Tyagi      

R. Santhi          

Subodh Kumar Chaudhary

Parul Shukla     

Kaifi Shikaib Rizvi         

Tausif Ahmad   

Rajesh Kumar Gupta     

Sankar Roy      

Praveen Kumar Parker   

Alok Gupta       

Rakesh Kumar  

Sanjay Kumar 

Parvinder Kaur Suri       

Neil Desmond D'Silva    

Dinesh Chandra Pandey

Sulabh Rastogi 

Deepak Saxena

Rakesh Chandra Purohit

Munendra Pratap Singh

Mahindar Samant          

Avnish Kumar Singh      

Navin Kumar Singh        

Mukesh Kumar Rangan

S.M. Imran Wali

Chetan Sharma 

G. Kaphungangpou       

Raman Preet Dhir         

Sachin Kumar Sinha     

Dilip Chhabra    

Kunwar Pal Singh         

Ajay Prakash Gupta      

Rajeev Rao       

Anbalagan P     

N. Srivathshan  

Narasimha B.S.

Prasad R Amberkar       

Joshua Puthuseril         

Sumeet Mukherjee        

Ravish Kumar Sharma   

Gurdeep Singh  

Mumtaz Alam   

Sanjeeb Kumar Rath     

Soby Abraham  

Sapna Mathur   

Amit Arora        

Yogesh Arora   

Mukul Singh

Abhishek Singh

N. Yaseen        

Satyaban Pradhan        

Chandra Prakash Jadhwani

Pooja N

Ranjeetha Raj   

Hari Shankar Yadav       

Arvind Mehta    

Vimal Agarwal  

Kuldeep Kumar Dubey   

Shyamal Ganguly         

Seema Tiwari    

S. Vijaya Kumar           

Amruta Anil Marathe     

A. Munawar Basha        

Jitendra Singh   

Arat Sahoo       

Prasenjit Banerjee         

S.D. Kumar      

Sandeep Aggarwal        

Kiran Kumar Mugada     

Sanjay Kumar   

Vijay Singh       

Avnesh Kumar Verma    

Achint Kumar Goyal      

Ravi Kotnala     

Murali Prasad Panigrahi 

Mohini Navaratna          

Paramananda Mohanty  

Rati Kanta Samal          

Anand Jee Mishra         

Basil John        

Anil Singh Negi 

Deepak Garg    

Mukesh Kumar Dewangan

Arjun Singh      

Satikshna Mishra          

Kushal Singh    

Joginder           

Swathi Tadimeti

Rachna Rastogi

Harender Kumar Sharma

Amaresh Kumar

Sunny Philip     

Prabhakar Cherukupally 

Pushpendra Singh         

Syed Saifullah Quadri    

Hira Singh Rana

Rajendra Singh 

Sudeep Goel    

Alok Gupta       

Geetika Patkar 

Pradeep Kumar Sharma

Sudhir Vijay Sawant      

Amit Agarwal    

Suhel Ahmed Siddiqui   

Ranjit Kumar Das          

Ravi Sinha        

Anuj Bhargava  

Bharat Aditya Sharma   

Harish Sharma  

Dev Raj

Vineesh Ailawadi          

Sanjeev Kumar 

Sanjeev Kumar Sharma 

Mohammad Aarif           

Tripti Srivastava 

Manohar Singh 

Birendra Kumar 

Arvind Khandelwal         

Devendra Singh 

D'mellow Allwyn John    

Prashant Kumar

R.P.V. Krishnan

C.N. Naresh     

Mohunsing Dindyal        

Shashi Prakash Srivastav

Prakas C          

Binu Thomas    

Amit Kumar Wadhwa    

Vivek Singh      

Deepty Prasad  

B. Senthil Kumar          

B. Muthu Kumar           

R. Ravi Shankar

Dhiraj Deka      

Manoj Nair        

Moh. Asif Khan 

Dharam Singh   

Vibhash Kumar Solanke

V.M. Krishna Kumar      

Sanjay Bajpai   

Vijay Tripathi   

P. Veerabhadrappa       

Vinod Kumar Tyagi        

Shoeb Afaq      

Amitesh Das    

Devashis Dubey

Vipin Kumar Aggarwal   

Moniya Arora    

Deepti Sood     

Amit Sood

Sanjiv Singh                                         

N. Vishnuvardhan                                  

Mukta                                                  

Mayoor Deep Dutta                               

Kaushika B. Dutta                                 

E. Veereshwar Rao                               

Salomy Roopam Dharamshi                   

Ram Chandran Shankar Iyer                  

Shalini Arora                                         

Mahendra Pal Singh                              

Srirangam Rambabu                              

Girish Kumar K                                     

Panchal Kaminiben Vadilal                    

Subramanya K                                      

Harish B.R.                                          

K.H. Ramesh Chandra                           

Amit Kumar                                          

Deependra Kumar                                 

Chitamber Sana                                    

Sushil Chandra                                     

Rama Nand Singh                                 

Abhishek Srivastava                              

Tapas Majumdar                                   

Shaw Sumit Suresh                              

Manjunatha N.                                      

Vivek Rahar                                          

Manish Rajendra Gupta                         

Pawan Kumar Pankaj                            

Ajit Kumar Bai                                      

Amitava Mukherjee                                

Shailesh N.P.                                       

Mohit M Debrai                                     

Sachin K. Chavan                                 

Bishnu Charan Nayak                            

Sinchan Bhattacharyya                         

Abhinav Tiwari                                       

Manish Singhal                                     

Sojan N.G.                                           

Akhilesh Kumar Srivastava                     

Prabhu Pal Singh                                  

Jitendra Donderiya                                

Mahesh Vishwakarma                           

Parab Vaishali Mohan                           

Fajid Meethele Purayil                           

Rishi Kumar Gupta                                

Narayanan P                                        

Bhagwan Das Patial                              

Bhupindar Singh Dhir                             

Jitender Chauhan                                  

Nimisha Trivedi                                     

Siddh Kumar Jain                                  

Dr. Sewa Singh Segwal                         

Umarania Mahesh Madhavji                   

Prabal Tripathi                                      

Shambhu Sarkar                                   

Praveen Kumar Sharma                         

Goutam Dewan                                     

Kamal Kant Gupta                                

Deepak Aggarwal                                  

Sanjay Shankarrao Wagh                      

Gollakota Phani Kiran Kumar                 

Sumit Bhadana                                     

Garapati Samba Siva Rao                      

Soumya M                                           

N. Narahari                                           

Pushkar Srivastava                                

Sarabjeet Singh                                    

Tanveer Ul Islam                                   

Kotha Guru Brahmam                            

Amresh Kumar                                     

Sachin Bhatia                                       

Gaurav Chauhan                                   

Changath Haridas                                 

Geeta Singh                                         

Swati Saini                                           

Leo K. Abraham                                    

Sudip Dey                                            

Sumer Chandra                                     

Deepak Garg                                        

Mahendra Singh                                    

Yogesh Gupta                                      

D. Gunasekaran                                    

Umesh Chourasia                                 

Dr. Bhanu Pratap Singh                         

Satyabrata Dash                                   

Rajesh Narayana Duduka                      

Adimulam Ramulu                                 

Kamal Mahendra K Kakkad                   

Parjat Misra                                          

Aftab Alam                                           

Shobhit Khann                                      

Suman Mishra                                      

Debendra Singh                                    

Pramod T.                                            

Manisha Tayal                                      

Rahul Patwari                                       

Abhishek kumar Gupta                          

Kishor Patel                                         

Vivek Kaushik                                       

Dr. Fakhruddin Alam Ali                         

Nishant Nandan                                    

Sudhir Chaturvedi                                  

Jugal Kishor                                         

Gaurav Bali                                           

Swati Nakai                                          

Sanjay Kumar Roy                                

Bhawna Gupta                                      

Gaurav Sharma                                     

Mohunsingh Dindyal                              

Sejal Sehgal                                         

Niyaz Ahmad Wani                               

Himanshu Nagar                                   

Manoj Singh                                         

Priya Ranjan Giri                                   

Rahul Kumar Srivastava                         

Dharmendra Singh                                

Manoj Tiwari                                         

Srivatsan V                                           

Rajeev                                                  

Ashish H. Mehta                                   

Siddhartha Roy                                     

Deepak DM                                          

Giswarup Patra                                     

Pradip Narayan Mishra                          

Bejoy Sebastian                                   

Puja Sinha                                           

Arvind V. Jayanthi                                 

L. Betty Stella Benita                            

Surinder Kumar                                     

Ashoke Kumar Dutta                             

Prasun Chakrabarti                               

Kanwar Shah Dev Katoch                      

Sudhir Katoch                                       

Raj Kumar                                            

Tarun Bajaj                                           

Shiv Kumar Agnihotri                             

Rajesh                                                 

P. Kiran Kumar                                     

Ajeet Vikran Bahadur Singh                   

Amit Kumar Sharma                              

Giridhara Gowda K                                

Kailash Chandra                                   

Arun Kumar Pandey                              

Arun R Yadav                                       

Gadhale Anil                                         

Uttam Kant Choudhary                          

S. Mohamed Aminath Falila                   

Palvi Goyal                                           

Pavan Kumar Kotha                              

Mohan Kumar J                                    

Ajit Kumar                                            

Sunil Kumar Sharma                             

Sudhir Kumar                                       

Ratnesh Kumar Singh                           

Ajeet Kumar Sharma                             

Vinay Nagpal                                        

Ramesh Singh                                      

Bimal Chopra                                        

Pramod Kumar Singh                            

Raman Mandal                                     

Mitali Mandal                                        

Biswajit Mishra                                     

Rajeev Kumar                                       

Guru Prakash Mishra                            

M. Nidhish Nair                                     

Himadri Rajbongshi                               

Vindya P.G.                                         

Debajyoti Majumdar                              

Prasanta Kumar Das                             

Vidya Priya M                                       

Aijaz Ali                                               

Upkar Singh Kapoor                              

Shazia Umar                                        

K.S. Uday Kiran                                    

Saroj Kumar Nayak                               

Vikas Kumar                                        

G. Jaimeera                                          

Shugufta Hamid                                    

Animesh Kumar Singh                           

Mohamd Tabrez                                    

Jatin Jain                                              

Harsh B Parwatikar                               

Surekha Pramod Arukar                        

Dr. Abhishek Jain                                  

Sujamol P. Varghese                            

Sanjib Mukherjee                                  

Arvinder Singh Aneja                             

John Prakash                                       

Naveen Kumar Verma                            

Kaushik Das                                         

Gaurav Joshi                                         

Asheesh Pandia                                   

Mehul Mayurkant Parikh                        

Sourabh Gupta                                     

Poornima Negi                                      

Monali Abhijeet Morathey                      

Srinivas Valluri                                      

Bushra Khanam                                    

Sima Singh                                          

Dipankar Paul                                       

Syed Kazim Raza                                 

Anil Kumar Sharma                               

Bhawani Singh                                      

Devarajan S                                          

Wasiq Bharti                                        

Dines Chandra Choudhury                     

Sushma Jaiswal                                    

Mukta Aggarwal                                    

Rajeev Bhatia                                       

Mohinder Singh Mehta                           

Sanjeev Sabharwal                                

Salim Africawala                                   

Ravi Gupta                                           

Vineet Bhargava                                    

Nerina Baruah                                       

Puneet Saxena                                     

Sudam Dilip Navle                                 

Harendra Kumar Sharma                       

Anseema Takri Khongwir                       

Santosh Kumar N. Pal                           

Naval Kumar Mishra                              

Santosh Bhandari                                 

Krishna Bahadur Sunar                          

Jignesh Ramesh C. J.                           

Suresh M                                             

Priya Bhambani                                    

K. Arun Kumar                                      

Shashi Kant Gupta                                

V.M. Srivatsan                                      

Srinivasan R                                         

Harpreet Singh Hehar                            

Madan B.J.                                           

Kiran Kumar M                                     

Manoj Kumar Sharma                            

Yogendra Pal Singh                              

Venkatesha                                          

Navin Kumar                                         

Byja Deepak Kavalekar                          

Ravi V                                                  

Ekta Mishra                                          

R Thangam                                           

Tasleem Essani                                    

Santosh Kumar B                                 

Tanjeet Singh                                       

Alpana Saxena                                     

Pooja Singh                                          

Ambhore Dattu Ganpatrao                     

Sant Kumar Singh                                 

Pawan Kumar Pankaj                            

Shiv Shekhar Das                                 

Akash Shahi                                         

Ashsih Babuta                                      

Raghu Thammaiah                                

Rakesh Nalkar                                      

Ekta Yadav                                           

Shashi Sacheva                                    

Gyan Prakash                                      

Chandra Kant                                       

Sunil Kumar Awasthy                            

Ravi Shankar Tiwari                               

Satish Mishra                                       

Samrat Talukder                                   

Noby Abraham                                      

Srinivas Patro                                       

Rajkumar Dhar                                      

Mohammad Aftab Khan                         

Kumar Kant Thakur                               

Sylvia Banerjee                                     

Kanika Aggarwal                                   

Mohit Gupta                                         

D. Velmurgan                                       

Sanjay Kumar                                       

Rajes Kumar Chaki                               

Ashish Kumar Khetan                           

Jomy Jose                                            

Atul Kumar                                           

Malu Sunil Prakash                               

Anil Kumar Tiwari                                  

Ramesh Shivaji Waghmare                    

Ashish Kumar Shukla                            

Umesh Shrirang Pawar                          

Ashim Kumar Sharma                           

S. Selva Kumar                                     

Srikanth B.G                                        

Raghuveer Samaga                               

Adithya K                                             

Randi Ram Prasad                                

Selish Kolanchery Felix                         

A. Shenbaga Devi                                 

Vijay Tiwari                                           

Yogesh Puran Bagul                             

Sumit Kumar Singh                               

Arindam Mukherji                                  

P.N. Shiju                                            

Pranay Chauhan                                   

Ravi Shankar Vishwakarma                    

Mohd Zareen Khan                                

B. Suresh                                             

Quamare Azam                                    

Amit Mathur                                         

Murali Mohan Josyula                            

Abhishek Goyal                                    

Ujjal Kumar Gupta                                 

Goldy Srivastava                                   

Ayan Banerjee                                      

Manoj Kumar Sandal                             

Maninder Singh Punn                            

Pratik Laroria                                        

Kalash Das                                          

Ramveer Singh                                     

Somesh Chakraborty                             

Manoj Kumar                                        

Puneet Kanthalia                                  

Dr. (Major) CVRJP Narayan                   

Virender Kumar                                     

Rajeev Yadav                                        

Ashwani Kumar                                    

R. Prathap                                            

Partha Sengupta                                   

Sanjay V. Organitiwar                            

Robin H Robert                                     

Anup Francis                                        

Subramanian V                                     

Rama Laxmi S Pillai                              

Bharath Tumkur Prasad                         

Girish Chandra Chandola                       

Asish Jain                                            

Vijay Kant Pateria                                 

Sampad Das                                        

Sarfaraj Alam                                        

Utkal Srivastava                                    

Sampan Vikas                                      

Vivek                                                   

Kumar Saket                                        

Manish Kumar Mishra                           

Bibekananda Das                                  

Viresh Kumar Singh                              

Pradip J Ingale                                      

Gyanendra Singh                                  

Jitendra Kumar Paswan                         

Deepak Kumar                                      

A Rama Rao                                         

Manish Pahuja                                      

Ajay Kumar                                          

R. Gandhi                                             

Pankaj Kumar                                       

Somashekhar M                                   

Nadeem Azhar                                      

Nabanita Sinha                                     

Dhanjajay Shripad Mulay                       

Akhil Kumar                                         

Solly Ch. Sangma                                 

Abbas Hussain Saifee                           

Vijaya Babu Patnaik                              

J. Manas Ranjan                                   

Vikash Kumar Jha                                 

Divya Prakash                                      

Nagendra Kumar Srivastava                   

Durga Dutt Singh                                  

Rajeev Ranjan Tiwari                             

Rupa A                                                

Ayaz Hyder                                          

Karabi Mahanta                                    

Mukesh H. Bhosle                                

Tarannum Umar                                    

Nazia Umar                                          

Arun Kumar Sinha                                 

Sushil Kumar Verma                             

S. Thilakavathy                                     

P. Kanagadhara                                    

Gyanendera                                          

Shabnam Bano                                     

Abhishek Singh                                    

S. Ram Kumar                                      

Manoj Kumar                                        

Rijo John                                              

Girish Joshi                                          

Kanwal Jeet Singh                                

Shiv Kumar Srivastava                           

Jasjeet Singh                                        

Amit Kumar Singh                                 

Prakash K                                            

Malvinder Singh Sahi                             

Nishant A Sahasrabudhe                       

Sumit Kumar Mishra                              Nasir Husain                     

Stock Holding Corporation of India Ltd.

Self Employed

Sherwood College of Management

Gurukul Kangri Pharmacy Haridwar

Business

Vishwa Micro processors (P) Ltd.

Reckih & Colman of India Ltd.

Ministry of I&B Govt. Of India

DDO Dehradun.

Indian Oil Corporation Ltd.

Directorate of Industries & commerce Nagaland

M/s Panchmahal Steel Ltd.

Brindawan Beverages Ltd.(B.B.L)

Anshn Multitech (India) Ltd.

Kopran Ltd

GM DIC VKP

GDC Ltd.

Trinetra International Ghazibad

Dabur India Ltd.

Indian Telepohe Industries Ltd. Allahabad.

U.P. Minor Irrigation Deptt.

Self Employed

CNS Medical Systems Semens.

M.s Shree Extrusions Ltd. Delhi.

Indiy Glycols Limited.

Advocate

UP State Eleectricity Board.

Bombay Dyeing

UP State Eleectricity Board.

M.s Anand Industries, Dehradun.

Escotel Mobile Commercial Corporation

M/s Bhiku Ram Jain Exports

Self Employed.

M/s Samtel Color Ltd. U.P.

International Chemical Corporation.

Touring Agent

Simplex Concrete Piles (I) Ltd. Calcutta

MAERSK LOGISTICS

Aristo Pharmaceuticals

Amtrex Hitachi Ltd.

ESAB INDIA LTD.

Self Employed

Goodricke Group Ltd.

Advocate

Goodricke Group Ltd.

 Manger ( Exports ), KSL Resources (P) Ltd.

Employed Private Company

Cyber Power (I) Pvt. Ltd.

Shriram Group Companies (Madras)

Panchayatraj Bibhag U.P. Govt.

IISE, Lucknow.

Dr. Willmar Schwabe India Pvt. Ltd.

Milestone Music Distribution Pvt. Ltd.

Carborundum Universal Ltd.Chennai

Indian Railway

Adventure Tours, New Delhi.

Coaching Institute

Flex Ind. Ltd.

Ranbaxy Laboratories

Advocate

Self Employed (Nitin Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Govt. Approved Contractor

GRAUER & WEIL (I) Ltd.

Anand Refrigeration Co. (P) Ltd.

Shivgarh Resorts.

Raj Educational Institute.

Self Employed

Best Western Radha Ashok Residency, Mathura

Pepsi-Cola India Marketing Co.Gorakhpur Division

LIC of India

Flg. Offr. in Indian Air Force

Goldstar Glasswares Pvt. Ltd., Noida.

ESAB India Ltd.

Senior Sales Engineer, Ripples Engg. Pvt. Ltd. Noida

Container Corporation of India Ltd.

Container Corporation of India Ltd.

ALSTOM SYSTEMS LTD NOIDA

ALSTOM SYSTEMS LTD NOIDA

Indian Army

Self Employed

Dey's Medical Stores (Mfg.) Ltd. Calcutta

Self Employed

Mkt. Manager HERO HONDA

Punjab National Bank

Business (Medical Store)

Themis Chemicals Ltd.

Education

Shahi Exports

M/s FOUR ACES CARGO MOVERS

Sanch Credit Card Pvt. Ltd.

Wipro GE Medical Systems

Kerala Ayurveda Pharmacy Ltd.

M/s Saraya Distillery Ltd.

Indian Air Force

Punjab National Bank

Pisces Creations

Home Furnishing Export House

KALPTARU AGRO (I) LTD.

Zonal Manager Mahrashtra Electronic Corporation

BRITISH AIRWAYS

Sahara India Financial Corporation Ltd.

Accountant

Sales Manager, AROR STEELS

ONIDA

LECTURER, LNGS GIRLS INTER COLLAGE

SARVODAYA KANYA VIDYALAYA

FCB-ULKA ADVTG LTD.

Hotel Marudhar Bikner

Senior Executive, Export, J. Mitra & Co. Ltd.

INDIMET Pvt. Ltd.

ALLIED AGENCIES

Hydex Chem (P) Ltd., (HYD)

Sandy Mkt. & Sales Pvt. Ltd.

Concorde Corgo Pvt. Ltd.

ORCADIA HEALTH CARE

Wanless Hospital, M.M.e . Miraj

ADITRON INDIA PVT. LTD.

Medical Representative (MR)

Murli Pharma Varanashi

Shri Digambar Jain Uttar Prantiya Gurukul

Ind-Swift Laboratories LTD.

Container Corporation of India

SSI Ltd. Trivandrum

ICICI Home Finance Co. Ltd.

Central Ware Housing Corp.

Cloth Merchant

Singhania & Co.

Diplomat Embassy of Algeria

Mr. P.K. Ghosh (F.C.A)

M/s Schaifco International Logestic (P) Ltd.

Manager SURENDRA MOTORS KORVA

Sales Executiv , M/S Maxion Eng.(P) Ltd.

Caspes Mosquito Ceppelent

Century Education Trust

R.K. Associates, Mumbai

Mr. R.D. Sharma Imtocuh Advetising

Trident Group

Mascicon Financial Service Pvt. Ltd.

DG Armed Forces Medical Services

Nepal Thai Foods Pvt. Ltd.

R.B. Industries

Team Leader, Hero Group New Delhi

Self Employed

Reliance Infocom.

Amrit lal & company, Amgaon

S.S. Construcation Mubai

Sales & Finance Executive,Tanya Automobile Ltd.

Dr. Willmar Schwabe (I.) Pvt Ltd.

Sr. Manager, NUCHEM LTD

MET Trade (India) Ltd.

WEBEL (A Govt. of West Bengal U/T)

DELL International

GMMCO Ltd.

Asst. Manger Overseas (Export)

Tandum Consultancy Services Pvt. Ltd.

Hind Agro Industries Ltd.

Mohan Meakin Ltd.

Birla Soft Pvt. Ltd.

Self Employed

SEPOY

M/s SUPER HOUSE LEATHERS LTD

Mark Auto Ind. Ltd.

Best Bilt Bio-Tech Ltd. (Accounts Executive)       

Dr. Reddys Labs

BHUSHAN STEEL& STRIPS LTD

ITCOM Group of Consultants

Crystal Sanitary Fittings (Pvt.)

Mayar India Ltd.

Harkin Chatlani

Suvra computronix India Pvt.Ltd.

Wipro Spectramino

Indian Air Force

Dr. Willmar Schwabe Pvt.Ltd.

Reliance Petroleum.

Drangchu Beverages (Pepsi), Bhutan

Drangchu Beverages

Orade India Ltd.

Mr. H.S. Mejie

Mohan Motor (Maruti)

Airtel

Nandan Agro Farms

The Prag Bosimi Synthetics Ltd.

Sierling Infotech Ltd

Balaji Builders

Rachit Consultants

Vanshi Export Ltd

Sethna Group

Eduquity Career Technoligies Pvt. Ltd.

Kanbay Software Hyderabad

Stock Holding Corp. of India

Lafage India Pvt. Ltd.

Hindustan coca-cola Bev. Pvt. Ltd.

N Ranga Rao & Sons Ltd.

Powerware International

Reliance Infoocom. Ltd.

Om Books International

Bhushan steel & Strips Pvt. Ltd.

SRA India Pvt. Ltd.

Colweu & Salmen Pvt. Ltd.

Goindi International (P) Ltd.

Camprex India Pvt. Ltd.

Surya Roshni Ltd.

HEWITT Associates

KI Enterprises Pvt. Ltd.

Energy Infrastructure Inida Ltd.

ING Vysya Bank Ltd

Citi Bank

Saraya Distillery Sardar nagar

Mayfair Group of Hoiels and Resorts

GE Global Technlogy Services Pvt. Ltd.,

CPC (P) Ltd., Combatore

Principal, K.I.T. Garhumaria- Raigarh

M/s Saraya Industries, Gorakhpur

Kirodimal Institute of Technology, Raigarh

Middle School Aroura, Teacher.

Bikana Commodity Exchange Limited, Bikaner

Baba Global Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Data Comm

EMR Technology Ventures Pvt. Ltd.

Archirodon Construction (Overseas) Co.S.A.

Progeon Ltd.

BHAV Creations (Export House)

Bharat Earth Movers Limited.

Al Thawiya Technical Service

Mirza Tanners Ltd., Unnao

HCL, Technologies

Glorious Shipping LLC, Dubai (UAE)

Easy Link Insurance Pvt. Ltd.

Resistopflex Dynamics Pvt. Ltd.

Merck Sharp & Dohme IDEA A.G. - Gulf

Express Newspapers Ltd.

Cargill India Pvt. Ltd.

Menon Sea Food Pvt. Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Reliance Infocome

HPL India Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Sunsoft Technologoies

M/s Lehri Solutions Pvt. Lvt.

The Muthoot Finance P. Ltd.

Little Angel's Vapi Public.

Kamala Nehru Educationa (R.)

Usha Martin Ltd.

Raj Prexim India (P) Ltd.

Gxs India Pvt. Ltd.

Archers & Achievers

Bansal Polyclinic (P) Ltd.

Theo Sophy Accadamy

Capital Idea India Ltd.

Pahwa International

Intas Pharmaceuticals Ltd.

Lynx Designer & Creator

Business (Self Employed)

Covansys

Indian Air Force

HDFC Bank Limited.

Data Infosys Limited

Data Infosys Limited

DSCL, DCM Shriram Consolidated Ltd.

M/s Fragnance Specialities

Indian Drug & Pharmaceuticals Ltd.

J.A. Group of Hospital G.R.N.C.

Damodar Valley Corporation

Jobsgraph

Glencore India Pvt. Ltd.

Msource (India) Pvt. Ltd.

Indian Air Force

American Express Bank

Tata Teleservices Limited

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

Aviva Life Insurance (I) Pvt. Ltd.

Metline India Ins. Co. Pvt. Ltd.

Escorts Limited

Indian Air Lines

M/s Cat Whiskers

UTI Bank, Shimla

IBM

Srijan Foundation

Sarvodaya Hospital (FBD).

Govt. of Uttar Pradesh

Prism Cement Ltd.

NIIT Clement Town

Alankar Business Corporation Ltd.

Kanbay Software Pvt. Ltd.

Kirloskar Toyota Textile

AHA Hospitality Pvt. Ltd.

Kuwait Airways

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

USAID-IRG

Fertile India Agrotech Ltd.

KIT, Dubai

Glaxo S K Pharmaceutical

Reliance Infocome Limited.

Rajender & Company

PRG Pharma Pvt. Ltd.

Sahib Enterprises

M/s Fragrance Specialites

Bajaj Hindustan Lted.

Online Trading

Pahwa Internationl

Indian Institute of Forest Management (Bhopal)

Carlson Wagonlit Travel

Travel Air Pvt. Ltd.

Gail (India) Ltd.

Inmacs Management Services ltd.

ICICI Bank Ltd.

Saraya Distillarry

Mohan Motor Udyog

RSD Investors Capital Services

M/s Great Eastern Index Pvt. Ltd.

ICICI One Source

Bansesan Audit Firm

Aviva Life Insurance

Reiz El-Eltrocontrols Pvt. Ltd.

ELGI EQUIPMENTS LIMITED

M/s Mechelinic Welders PL

Standard Electircals Ltd.

Bank of America

ICICI Bank Limited.

M/s Gautam Suri & Co.

Prism Cement Ltd.

R.J. Industrial Corporation

Soft & Web Consule

Monnet Ispat Limited

BA Continous Solutions Pvt. Ltd.

M/s Semplex Concrete Piles(I) Ltd.

M/s Sharda Enterprises

Kolkata Warehousing Corporation

Choice Trading Corporation

Bhushan Steet & Strips

Industrial Organics Lted.

K.I.T. Raigarh

Edag Technologies India Pvt. Ltd.

Ienergizer

Magma Leasing Limited

Shivani Locks Pvt. Ltd.

Wipro Technologies

T.S. Motors

Daurala Sugar Works, Meerut

Monnet Ispat Limited.

Anumalik Ent. Dubai

First Indian Corporation Private Limited

Hero Exports

Self Employed

Army Medical Corps

Pepsigo India Holding Pvt. Ltd.

TechSpan India Pvt. Ltd.

Intex Technologies (I) Limited.

Front Desk / CCE in Vaxtron Dezign Lab.

Oaioc Exe In Intertek Testing Services India Pvt. Ltd

M/s Mirc Electronics Ltd.

Dewan & Sons MBD

Integral University, Lucknow

ACS Infotech Pvt. Ltd.

Motilal Oswal Securities. Ltd.

Panda Travel Pvt. Ltd.

Tyco Fire & Security India Pvt. Ltd.

Star Security Services

Hotel Blossom Shimla

Methfe India Ins. Pvt. Ltd.

Indian Air Force

Indian Air Force

Saud Rashid (UAE)

Acadmy of Fashion Design

Hutchison Essar

Narain Automobiles

Kotak Mahindra Bank

HBL Global Pvt. Ltd.

Geodis Overseas Pvt. Ltd., Mumbai

HDFC, Bank Ltd.

Micro Inks Ltd.

Nicholas Piramal India Limited

Cooperative Consumers , Mauritius

J.P. Group (Cement)

National Wheel J&P LLC

Al Salama Hospital

Bhati Televentures Limited

Sahara India

Reservation Data Maintenance, Gurgaon

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals

Cashepge India Pvt. Ltd.

K.G.M.U.

Raja Security & Finance Pvt. Ltd.

Reliance Infocomm Ltd.

RSD Inv. Co.

Moser Bear India Ltd.    

Welspun Gujarat Stahal Rohren Ltd.

Finnese Innovation Pvt. Ltd.

Eagle Systems

Ittina Healthcare Pvt. Ltd.

Dynamic Knits Pvt. Ltd.

Zamani Shipping Co.

Maruti Streel Moulding Pvt. Ltd.

Yesh Automobiles (P) Ltd.

Jubilant Organosys Limited.

ICICI Bank

Stracon Back Office Solution

WNS      

Lloyds Steel Industries Ltd.

Lloyds Steel Industries Ltd.

Capital Local Area Bank Ltd.

Kanan Devan Hills Plantation Co. Pvt. Ltd.

Kanan Devan Hills Plantation Co. Pvt. Ltd.

M/s Earth Paavbrs (Hyd) Pvt. Ltd.

Visual Eyes

Ih & FS Investment Securities

Astra Business Services, Gurgaon

Chanakya Publication Pvt. Ltd.

M/s Ramak General Trading LLC.

M/s Pahwa International (Star Export)

IBM Global Services India Pvt. Ltd.

Satyam Computer Services Ltd.

Almarai Company, Dammam

Hindalco Industries Limited.

Motorola

Mars Industries Pvt. Ltd.

Intellect Support & Services Pvt. Ltd.

RSAC. UP

Unisexx Fashion House.

Himalaya Fibertech Cement

Saumya Mining Pvt. Ltd.

Flextronics Software Systems

Metlife India Insurance Co. Pvt. Ltd.

State Bank of Patiala

Reliance Life Insurance

Mars Industries Pvt. Ltd.

Polaris

ITC Infotech (I) Limited

Cape East Ltd.

Beesons

Patni Computer Systems Ltd.

M/s Sheela Foam Pvt. Ltd.

Peerless Hospital

Haveill's India Ltd.

Haveill's India Ltd.

Champd Carperts

India Balls

Industrial Oranics Ltd.

MA FOI Management Consulstants Ltd.,

Zydus Alidac

Indian Army

Jeraisy Computer & Communication Sergices, Jeddah

State Bank of India

Accenture Servies Pvt. Ltd.,

FIEO

Inlanks Hospital

All India Institute of Aeronautics

Nirmala Convent Inter College

DJM

S.K. University of Agril Sciences & Technology of Kashmir

Solais Chemtech Ltd.

HCL Comnet Ltd.

Kolkatta Jewellers Pvt. Ltd.,

Century Cement Baikunth

Neutral Publishing House Ltd.

Lords Chemicals Ltd.

ICICI Prudential Life Insurance

Leading Edge Industrial Corporation

Satyam Computer

Aviva Life Insurance

GEIIC

M/s Royali Scalb Pvt. Ltd.

Symphony Services Pvt. Ltd.

Jagsonpal Pharma Ltd.

Garima Overseas Ltd.

Rochak Feeds Pvt. Ltd.

Samkrg Pistons & Rings Ltd.

Motilal Dulichand (P) Ltd.

Micro Labs Ltd.

Uttam, Toyota

Arabian Aircraft Serivices Co. Ltd.

Reliance Communication Ltd.

TATA

National Enterprises

Varun Carg Agency (P) Ltd.

Daurala Sugar Works

Industrial Organics

Dorcas Market Makers Ltd.

UTI Bank

BMW

Srijan (NGOS)

S.P. Hospital

The Valley School

Prabhudas Lilladhar P. Ltd.

Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering

HDFC Bank

Dellon Interpnational

Edwin Health Club & R.K. Palace

ICICI Bank

ABN Amro Central Enterpirse Services Pvt. Ltd.

Jinbac Steel & Power Ltd.

Vipron Gauges

ETT

India Bulls

Anchor Electricials (P) Ltd.

Anchor Electricials (P) Ltd.

`Daurala Sugar Works (Chemical Plant)

Nirmal Gen Hospital

Exl Service.com (P) Ltd.

Anchor

Sonal Garments (I) Pvt.Ltd.

Khanna Paper Mills Ltd.

Bebo Technologies Pvt. Ltd.

HCL

Reliance Communication Services

Kotak Mahindra Bank Ltd

Cooperative Consumers , Mauritius

Sar Soft Tech Pvt. Ltd.

Dell Int. Ltd.

Genpact

Elite Steels (P) Ltd.

M/s Enrich Agro Food Products Ltd.

Indian Railways Ltd.

Tech. Mahindra Ltd.

CGHS

Digiterati Consultancy Pvt. Ltd.

Shyam Biri Works Ltd.

First Order Analytics Pvt. Ltd.

University of Petroleum & Energy Studies

Magiz Software Pvt. Ltd

Pepsi

M/s Dayco Securities Pvt. Ltd.

Caterpillar

Nazareth Academy

FVJTSU Consulting

Mohib Shoes Pvt. Ltd.

K.B. Foood Industries

City College of Commerce & Business Administration

Dr. B.C. Roy Engineering College

Smt. Sarwati Thakur Tehsildar (Electricians)

ICICI Hom Finance

Paul Merchants Ltd.

Corel Pharma Charn

Army

V & S Texnits (P) Ltd.

SSA Global Technologies (I) P. Ltd.

Saara Sales Pvt. Ltd.

Anand Countrol System

Nehru Memorial College

Indian Army

Pentech Business Management Pvt. Ltd.

Baxter India Pvt. Ltd.

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

ICFAI

The Planet Infosoft

Indiabulls Securities Ltd.

Indian Navy

Indian Navy

Airtel

Airtel

HLFPPT

Airtel

BCL Ltd.

WNS

Lakshmi Milktesting Machinery Co.

Alken Lab. Ltd.

Bokaro Steel Plants

Building Construction Department

Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

Oswal Group of Indutries

MARS Industries P.Ltd.

Mafoi Consaltant

Induslnd Bank Ltd.

IIT, Guwahati

IL&FS ETS

Sahara India

Pepsi Cola

AXA ABS

Indian Air Force

LE Spirit Hospitality Services

LE Spirit Hospitality Services

M/s Auto Motive Manufacturs Pvt. Ltd.

Jalan Carban & Chemical Pvt. Ltd

Aegis BPO

Shasun Chemicals & Drugs Ltd.

Health Department (J&K)

Albasti & Muktha Ltd.

Sahara India

India Bulls

Unique Enterprise

Hindustan Construction Company Limited

WHO

Bharath Petroleum Corporation Ltd.

BOB Technologies

Impasto Communications

EMR Technology Ventura

Association of State Road Transport

Innodata-ISOgen Technologies (P) Ltd.

Zila Sahkari Bank Ltd.

SIEMENS

Patni Computer Systems Ltd.

Kaises Hospital Limited

Hutch

IPCA Labs Ltd.

Le Gule Meridien

Hutch

Department of Posts, Govt. of India

Sanatra Health Care

TFC

G4S Facility Services Pvt. Ltd.,

G4S Facility Services Pvt. Ltd

Geojit Financial Services Ltd.

Cape East Co. Ltd.

General Manager, South Western Railway, Hubli

EXL Service Com. (I) P. L.

Capital Local Area Bank

Symbiotic Drugs & Diabetic Care (P) Ltd.

Lalsons Jewellers

Millennium Rug Corporation

Tata Teleservices

Omnia BPO Ltd.

Reliance Fresh

St. Stephen's High School

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Aditya Goel Industry Synergy Ltd.

Brijhathpur Surgar Mills

St. Stephen's High School

Samson Controls Pvt. Ltd.

Oracle India Private Limited

BBS College, Shillong

BBS College, Shillong

Heubach Colour Pvt. Ltd.

Indian Army

Prime Financial India Ltd.

Evalueserve.com Pvt. ltd

M/s Dayal product

Firstring India Private Limited

Cambridge Soultions Ltd.

Motilal Oswal Securities Ltd.

HTMT Global Solutions Ltd.

HTMT Global Solutions Ltd.

Ruchi Soya Industries Ltd.

Krishna Enterprises

HTMT Global Solutions Ltd.

Mega Mineral Group

Mavafha Mandal Dental College

Big Bags International Pvt. Ltd.

Xansa India Ltd.

Manipal Hospital

Cape East Ltd

Allsec Technologies

Avaya Global Connection Ltd.

ATR India Traina

HCL

Metropolis Health Services (I) Ltd.

Power Links Transmission Limitd

MARS India. Pvt. Litd,

Gate Global Solutions Pvt. Ltd

Gate Global Solutions Pvt. Ltd

S.K. Babuta

Hewlett Packard

Cognizant Technology Solutions

The Anand Parbat Co-Operative Urban Thrift & Credit Society Ltd.

Oriental Bank of Commerce

Associated Road Carriers Limited

Indian Air Force

State Govt. of Chatisgarh

J.K. Cement

Data Flow Services Pvt. Ltd

I. Solutions (I) Pvt. Ltd.

Pravin Electricals Pvt. Ltd

Indian Navi

Bengal Ambuja Housing Development Ltd

Shaker Khan Ltd.

GTZ-SME

RTIICS

Goel Nursing Home

Rainbo Telecom

Billroth Hospitals

Electrical Manufacturing Company Ltd.

Sangkaj Seteel Ltd.

Sangkaj Seteel Ltd.

Tony Business Consultant

CMO Fatehpur

Sngkaj Steel Limited

PACL India Ltd.

Sngkaj Steel Limited

ICICI Bank

Sangkaj Steel Limited

HSBC Electronic Data Processing India P. Ltd.

Tata Sky Limited

Tata Sky Ltd

Tata Sky Ltd.

Tata Sky Ltd

Softpal

The Reynods Shot Ernatotsem

HCL Technologies

ICICI Bank

HDFC Standard Life Insurance

ICICI Bank

Varun Beverages Ltd.

HCL Technologies

Infosys Technologies Ltd

ICICI Bank

ICICI Bank

Taty Sky Ltd

Nippon Leaklers Talbros Pvt. Ltd.

Pfizer Limited

Virtusa India Pvt. Ltd.

Bajaj Allianz Life Insurance

Jayprakash Associates

Reliance Money

Aurangabad

Zee News Limited

PTC Industriesl Lted

Mania BPO Services Ltd.

J.P. Associated Ltd.

Indian Army

Sincer Commodities Derivatives Markets Ltd.

Windlas Biotech Ltd.

Smart Arts Jewellwery Ltd

Indian Army

BA Continuum Solutions Pvt. Ltd

Uniparts India Ltd.

Equant Solutions India P. Ltd,

Manpower Services India Pvt. Ltd.

Govt. Servent

Ultratech Cement Lted.

EDS (Electronic Data Systems)

Qwest Software Services

HDFC Mutual Fund

Lightwave Technologies

HCL Comnet Ltd

National Authonty Cabinet Secretariat

S. Balaji Enterprise

RRG E Media Ramoji Film City

Nagar RO Softwars

Panacea Biotec Ltd.

Shriram Insight

Able Healthcare Systems Pvt. Ltd.

Adonis Medical Equipments Pvt. Ltd.

Parekh Distributors

Computer Scinces Corporation

Next Retail India Lted.

Congrizant Technology Solutions P. Ltd.

Indian Army

Satna Cement Works

Jhriveni Earthmovers Pvt. Ltd.

Samanjaysya India Mass Communication

Gate Ltd Dozco (I)

Anchor Electricals Pvt. Ltd.

Able Healthcare Systems Pvt. Ltd.

Ordain Health Care Pvt. Lted

Alme Medical Serbvices Pvt. Ltd.

Dodsal Conp. Pvt. Ltd.

BBK Auto Sales & Services

EXL Service Pvt. Ltd.

M/s Zuventus Healthcare Ltd.

Omnia BPO Services

Kendriya Vidhyalaya

Al Tayer Travel Agency

Central Industrial Security Force

Reliance Industries Ltd.

BSNL

HDFC Standard Life Insurance

Parsvnath Developers Limited

IBM

SBI

Hewlett Packard

Onmobile Asia Facific Pvt. Ltd.

MMS Consultatncy Associates Pvt. Ltd

Convergys Info Mgmt India Pvt. Ltd.

Anwera Institute Ltd.

Anwera Institute Ltd.

Orgims Research Pvt. Ltd.

Indian Army

Scoutind Pvt. Ltd.

Scountind Pvt. Ltd.

Indian Air Force

Excinent Business Solutions

Hutch

Fabrik Tech (I) Pvt. Ltd

M/s Siyaram Bros. Pvt. Ltd.

Teacher

Franklin Templeton International Services Pvt. Ltd

Indian Army

Indorama Polimers

RPG Cellucom Pvt. Ltd

Indian Navy

Carewell Technology & Products

Indian Navy

Prodent Marketing

Rishabh Instruments

Shriram Groups Com.

Sapt-Rishi, 5/28, Vikas Nagar, Lucknow-226022 (INDIA) Phone : +91-522-2766456  , 6545285, 9415101772  e-mail : info@iict.in

   
    About Us | Examinations | Courses | Fees | Objective | Download Form | Faculty | Placement Cell | Contact US | FAQ's | Feedback
©2004 iictindia.com | Best Viewed at 800 X 600 Resolution| IE 5.0 - Later Versions